Sieť, v ktorej sme chytení

Sieť a život

S nástupom počítačovej techniky a internetu sa spustila vlna sociálnych sietí, ktoré umožnia ľudom z celého sveta sa spojiť. Nápad skvelý, ale ako sa siete rozvíjali, tak postupne sme začali upadať do akéhosi stereotypu, a upúšťať od priamej komunikácie, tvárou v tvár, a všetko sme začali riešiť cez sieť, správy a emaily. Je pravda, že sociálne siete a elektronická pošta nám uľahčili životy a ušetrili kopec starostí, ale treba to brať s rezervou. Nemôžme zabúdať, že realita je vonku, a nie v nich. Mám pár známych, ktorí kdekoľvek prídu, tak vytiahnu telefón, lebo aby sa nemuseli s niekym baviť. Často mám pocit, že na ňom už ani nemajú čo robiť, ale proste je to pre nich taký útek pred ľudským kontaktom, ktorý dokáže byť občas nepríjemný či trápny. Ale viete čo? Aj to patrí k životu. Moje motto preto znie – využívajme ale nezneužívajme. Sociálna sieť by mala slúžiť na spájanie ľudí, a nie na ich rozdeľovanie. Verím, že vám tento krátky článok vložil do hlavy myšlienku, a spravíte si troška sebareflexie.

Sieť, v ktorej sme chytení

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s