Môže dnes vzniknúť nejaká nová sociálna sieť?

nova-socialna-siet

Sociálne siete sa už dávno stali našou každodennou súčasťou. Ich veľkou výhodou je jednoduchá komunikácia či už s blízkymi alebo cudzími osobami. Najviac používanou sociálnou sieťou je jednoznačne facebook, preto tam človek môže nájsť starých známych, rôzne udalosti konajúce sa v okolí alebo skupiny zhromažďujúce ľudí s podobnými záľubami alebo vyznaniami. Takisto si môže človek na takýchto stránkach nájsť prácu alebo ubytovanie. A ako vytvoriť tak úspešnú sociálnu sieť? za úspechom mnohých sociálnych sietí stoja odvážne nápady. Človek musí byť kreatívny a neustále prichádzať s novými nápadmi, ktoré by užívateľov nenudili. Nová sociálna sieť by musela ľudí natoľko zaujať, že by prestali používať tie najrozšírenejšie, čo teraz máme, čo je podľa môjho názoru nie veľmi pravdepodobné. Neviem si predstaviť niečo, čo by natoľko upútalo pozornosť tak veľkého davu ľudí za pomerne krátky čas tak, ako to dokázal napríklad facebook. No doba napreduje takže je možné, že terajšie sociálne siete nás raz omrzia a príde na rad nová sociálna sieť s ďalšími novými možnosťami.

Môže dnes vzniknúť nejaká nová sociálna sieť?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s